1. Wstęp

WYKŁADY

1. Wprowadzenie do przedmiotu, system prawa, norma prawna, prawo i Internet

2. Odpowiedzialność w cyberprzestrzeni

3. podstawa prawna działalności ISP (dostawcy usług internetowych)

4. Cyberbezpieczeństwo i jego regulacje prawne

5. ISMS

6. Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni

7. Prywatność i bezpieczeństwo w ICT, ochrona danych w cyberprzestrzeni

 

WARSZTATY

1.     Określenie zakresu obowiązywania prawa w cyberprzestrzeni (granice, możliwości itp.)

2.     Odpowiedzialność prywatna i publiczna za działania użytkownika lub firmy w środowisku online

3.     Charakterystyka i definicja poszczególnych dostawców usług internetowych oraz ich prawa i obowiązki w odniesieniu do bezpieczeństwa cybernetycznego

4.     ISMS i związek z prawem dotyczącym bezpieczeństwa cybernetycznego

5.     Pozyskiwanie podstawowych praw i obowiązków dla podmiotów indywidualnych z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczącej środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej Unii, a także z przepisów krajowych.

6.     Stosowanie praw i obowiązków wynikających z GDPR w cyberprzestrzeni

7.     Praktyczna analiza warunków umów z dostawcami usług internetowych w odniesieniu do ochrony prywatności.


Jeśli nie zaznaczono inaczej numeracja aktów prawnych dotyczy prawodawstwa Republiki Czeskiej.