2. Zespoły CERT/CSIRT

2.9. Rządowy CERT Republiki Czeskiej

W dniu 19 października 2011 r. rząd Republiki Czeskiej przyjął uchwałę nr 781 ustanawiającą Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) jako agencję wiodącą w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Republice Czeskiej oraz organ krajowy w tej dziedzinie. Od początku swojego powołania KBN koncentruje się na trzech zadaniach - napisaniu ustawy o cyberbezpieczeństwie, budowie NCKB (Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa) oraz budowie rządowego CERT-u Republiki Czeskiej.

Rządowy zespół CERT Republiki Czeskiej, GovCERT.CZ, został włączony do społeczności międzynarodowej w 2012 r., w związku z czym Republika Czeska należy do krajów, które posiadają zarówno krajowy, jak i rządowy zespół CERT/CSIRT.  

GovCERT.CZ jest odpowiedzialny za sieci administracji państwowej, samorządowej i infrastruktury krytycznej Republiki Czeskiej. Zespół zajmuje się również rozwojem i funkcjonowaniem służb bezpieczeństwa, edukacją oraz jest zaangażowany we współpracę krajową i międzynarodową.

Rządowy CERT Republiki Czeskiej wykonuje także inne zadania.