2. Zespoły CERT/CSIRT

2.8. Krajowy CSIRT Republiki Czeskiej

W grudniu 2010 roku w Republice Czeskiej oficjalnie utworzono Krajowy CSIRT Republiki Czeskiej. Stowarzyszenie CZ.NIC i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisały (16 grudnia 2010 r.) Memorandum, na mocy którego administrator czeskiej domeny narodowej stowarzyszenia CZ.NIC przejął agendę zespołu CSIRT.CZ i od stycznia 2011 r. prowadzi go jako Krajowy CSIRT Republiki Czeskiej w imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

CSIRT.CZ (http://www.csirt.cz/) został założony w ramach grantu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej "Cyberzagrożenia z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Republiki Czeskiej" (kod identyfikacyjny projektu VD20072010B013) i zbudowany przez stowarzyszenie CESNET. To miejsce pracy zostało określone jako modelowe miejsce pracy i zostało zbudowane w celu sprawdzenia stanu infrastruktury bezpieczeństwa w Republice Czeskiej oraz sprawdzenia możliwości zbudowania rozproszonej hierarchii systematycznego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w sieciach komputerowych w Republice Czeskiej przez zespoły CSIRT. Działalność tego zespołu została oficjalnie zainaugurowana 3 kwietnia 2008 r., a w maju tego samego roku został on przedstawiony innym europejskim zespołom CERT/CSIRT na spotkaniu społeczności TF-CSIRT (które odbyło się w Oslo w Norwegii) jako obiekt typu CSIRT pełniący rolę "ostatniej szansy" dla Republiki Czeskiej i został zaakceptowany przez społeczność.

CSIRT.CZ stworzył podstawy do dalszego rozwoju infrastruktury CERT/CSIRT najwyższego szczebla w Republice Czeskiej, zwłaszcza w zakresie współpracy. Zweryfikowało to również i potwierdziło założenie, że istnienie zespołów CERT/CSIRT najwyższego szczebla w Czechach ma sens.

Krajowy CSIRT Republiki Czeskiej wykonuje również inne zadania KB.