2. Zespoły CERT/CSIRT

2.5. Hierarchia zespołów CERT/CSIRT?

Zespoły CERT/CSIRT nie mają oficjalnej hierarchii, która czyniłaby jeden zespół lepszym od drugiego. Wszystkie zespoły są równe pod względem funkcjonowania, komunikacji, współpracy i wymiany informacji i nie są w tych obszarach ograniczone. Istnienie tzw. najlepszych zespołów narodowych i rządowych sprawia wrażenie, że istnieje wyższość między zespołami, ale tak nie jest. Jedyną "wyższość", choć właściwsze byłoby określenie "większe możliwości działania", daje najwyższemu zespołowi ustawodawstwo danego kraju, które reguluje jego uprawnienia (np. w zakresie wymaganej reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa ze strony operatorów sieci i służb itp.)

W świecie zespołów CERT/CSIRT kluczowa jest gotowość do dzielenia się ważnymi informacjami o incydentach i zagrożeniach. Wymaga to, aby zespoły ufały sobie nawzajem, a użytkownicy ufali swoim zespołom. Zdobycie zaufania użytkowników i społeczności jest zadaniem długoterminowym, a zespoły muszą wykazać się odpowiednimi cechami we wszystkich aspektach swojej działalności i stopniowo budować zaufanie - nie tylko do swoich możliwości pomocy, ale także do zdolności zapewnienia poufności i uczciwego traktowania udostępnianych danych, przejrzystości postępowania itp.